Biuro Podatkowo-Rachunkowe, Dariusz Halejcio

Nasza oferta

Korzyści, jakie płyną z powierzenia spraw finansowo-księgowych w ręce wykwalifikowanych pracowników biura rachunkowego są nie do przecenienia. Trzeba tu przytoczyć między innymi:

 • niższe koszty w porównaniu z zatrudnieniem własnej kadry księgowej,
 • obsługę kontroli zarówno z Urzędu Skarbowego, ZUS jak i innych instytucji,
 • oszczędność czasu oraz nakładów na licencje i programy komputerowe, literaturę fachową, prasę czy szkolenia,
 • bezpieczeństwo gwarantowane polisą OC posiadaną przez biuro.

Zakres usług, jakie możemy zaproponować to:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
 • rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji dla karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • sporządzanie wszelkim wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie wynagrodzeń wraz ze sporządzaniem list płac,
 • sporządzanie deklaracji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracodawców i pracowników,
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
 • rozliczenia roczne,
 • doradztwo podatkowe,
 • pomoc w wyborze formy opodatkowania,
 • pomoc w zakresie kontroli podatkowych,
 • pomoc w zakresie kontroli z różnych instytucji nadzorujących przedsiębiorców tj. Państwowej Inspekcji Pracy,

Wszystkie usługi oferujemy przy zachowaniu rozsądnej, indywidualnie negocjowanej ceny, która uzależniona jest od rozmiaru działalności, obranej formy opodatkowania, ilości dokumentów oraz stopnia trudności księgowanych zdarzeń gospodarczych.

ul. Spychalskiego 13
45-716 Opole

tel. stacj.: (77) 44-22-335,
kom.: 602-26-31-72; 784-348-989
e-mail: kontakt@halejcio.pl

Regon: 530985468
NIP: 754-101-17-05